تمامی کالا هایی که در این دسته بندی ارایه میشود در زمینه لباس سایز بزرگ میباشد و توسط فروشگاه اینترنتی مد و لباس بن بیگی ارایه میشود