تمامی کالا هایی که در این دسته بندی ارایه میشود در زمینه مانتو مدارس میباشد و توسط فروشگاه اینترنتی مد و لباس بن بیگی ارایه میشود