کلاه-هواپیمایی-ابی-کاربنی
تحویل زماندار
کلاه-هواپیمایی-سرمه-ای