معرفی کاپشن شلوار پارچه فلامنت برند بن بیگی

پر مصرف ترین و اقتصادی ترین جنس، کاپشن شلوار کار جنس فلامنت (کجراه) میباشد

این قسمت جهت نمایش انواع مدل های دسته کاپشن شلوار صنعتی سپس کالا با جنس پلی استر ویسکوز یا در اصطلاح بازار پارچه کجراه در سایت بن بیگی میباشد.

کاربرد

کاپشن شلوار کار با پارچه کجراه از برند بن بیگی از پرفروش ترین نوع کاپشن کار نسبت به کاپشن کار با پارچه کتان میباشد دلیل این مطلب عمدتا این میباشد که در اکثر کار های فیزیکی در محیط کار این پارچه از نظر مقاومت و دوام و همچنین از نظر شستشو لباس بعد از کار نمرات خوبی را کسب کرده و قیمت تمام شده مناسب نیز انتخاب این پارچه را راحت تر میکند.

 

ست-کاپشن-شلوار-و-مانتو-شلوار-کار-بن-بیگی003
تحویل زماندار
ست-کاپشن-شلوار-و-مانتو-شلوار-کار-بن-بیگی001
کاپشن-شلوار-آبی-کاربنی-با-بندوز-0021
تحویل زماندار
محیط کاری
کاپشن-شلوار-آبی-کاربنی-با-بندوز-00231
کاپشن-شلوار-سایز-بزرگ-با-بندوز-01
تحویل زماندار
محیط کاری
کاپشن-شلوار-سایز-بزرگ-با-بندوز-011
کاپشن-شلوار-کار-با-بندوز-00235
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
شلوار-کار-با-بندوز-00531
کاپشن-شلوار-کار-با-بندوز-00522
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
شلوار-کار-با-بندوز-0052312
کاپشن-شلوار-کار-با-بندوز-005
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
شلوار-کار-با-بندوز-0051
کاپشن-شلوارکار-201
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
کاپشن-شلوار-کار-با-بندوز-0011
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
کاپشن-شلوار-کار-با-بندوز-001
کاپشن-شلوار-کار-طوسی-با-بندوز
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
کاپشن-شلوار-کار-سفید-با-بندوز
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
کاپشن-شلوار-کار-سرمه-ای-طوسی-با-بندوز
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
کاپشن-شلوار-کار-سرمه-ای-آبی-با-بندوز
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
کاپشن-شلوارکار-با-بندوز-200
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
کاپشن-تک با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۶۰۹,۶۲۵ ریال۶,۴۶۲,۷۵۰ ریال
کاپشن-مهندسی-طوسی-سبز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۶,۱۷۵,۰۵۰ ریال۶,۹۹۸,۲۵۰ ریال
کاپشن-کار-با-بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۵,۹۶۲,۹۵۰ ریال۶,۶۴۱,۲۵۰ ریال
کاپشن-استین-کوتاه-با-بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۵,۵۳۲,۴۵۰ ریال۶,۳۰۵,۲۵۰ ریال
لباسکار-مردانه-و-زنانه-با-بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کتان
۵,۷۱۵,۱۵۰ ریال۶,۵۲۵,۷۵۰ ریال
کاپشن-طوسی-ابی با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۵,۶۳۸,۵۰۰ ریال۶,۴۹۹,۵۰۰ ریال
کاپشن-زرد-ابی2 با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۸۷۸,۹۵۰ ریال۶,۵۵۷,۲۵۰ ریال
کاپشن-تک-مهندسی-با-بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۴۴۱,۱۰۰ ریال۶,۱۹۵,۰۰۰ ریال
کاپشن-زرد-طوسی-با-بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال۶,۷۳۰,۵۰۰ ریال
کاپشن-بوفالو-با-بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال۶,۷۳۰,۵۰۰ ریال
کاپشن کار با بنذوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۶,۱۱۶,۲۵۰ ریال۷,۰۲۴,۵۰۰ ریال
کاپشن کار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۵,۶۵۴,۲۵۰ ریال۶,۴۵۲,۲۵۰ ریال
کاپشن کار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۵,۶۵۴,۲۵۰ ریال۶,۴۵۲,۲۵۰ ریال
کاپشن کار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۵,۵۶۲,۹۰۰ ریال۶,۳۴۲,۰۰۰ ریال
کاپشن کار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۵,۶۴۶,۹۰۰ ریال۶,۴۲۶,۰۰۰ ریال
کاپشن کار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۵,۵۰۴,۱۰۰ ریال۶,۲۵۸,۰۰۰ ریال
کاپشن کار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۵,۵۳۶,۱۲۵ ریال۶,۳۸۹,۲۵۰ ریال

جهت برگشت به تمامی کاپشن شلوار ها کلیک کنید

بازگشت
لیبل برند بن بیگی