تماس بگیرید

  • مشاوره در تلگرام
  • شستشو آسان
  • امکان گلدوزی و چاپ نماد شرکت در هر سایز
  • مناسب برای محیط کار
  • مقاوم در برابر اسید و مواد شیمیایی
  • چهار جیب پیش
  • زیپ دار
  • دوبار دوخت