تماس بگیرید

  • مشاوره در تلگرام
  • پارچه نرم و لطیف
  • قابل شستشو
  • بدون رنگ پریدگی خرجکار
  • امکان گلدوزی و چاپ روی لباس
  • خرجکار روی یقه و سر جیب و استین کار شده