تمامی کالا هایی که در این دسته بندی ارایه میشود در زمینه لباس کار صنعتی میباشد و توسط فروشگاه اینترنتی مد و لباس بن بیگی ارایه میشود

کاپشنکار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کتان
۴,۴۶۳,۰۰۰ ریال۵,۱۳۵,۰۰۰ ریال
کاپشن کار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
۴,۳۳۹,۰۰۰ ریال۴,۹۷۵,۰۰۰ ریال
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۰۷۹,۰۰۰ ریال۵,۸۳۵,۰۰۰ ریال