تماس بگیرید

  • مشاوره در تلگرام
  • پارچه نرم و لطیف
  • شستشو با آب سرد و شوینده مناسب و درجه مناسب برای ماشین لباسشویی
  • پارچه اعلا
  • بهمراه شلوار