بنر صفحه اول سایت بن بیگی

تخصص ما تولید و طراحی پوشاک نیروی کار است

دپارتمان خرید سازمانی تامبنیل
دپارتمان خرید عمده تامبنیل

تازه های برجسته بن بیگی

کلاه پزشکی طرح بیمارستانی
آماده ارسال
پوستر بن بیگی
آماده ارسال
پوستر بن بیگی
کلاه پزشکی طرح گل
آماده ارسال
پوستر بن بیگی
کلاه پزشکی طرح دندان
آماده ارسال
پوستر بن بیگی

واحد فرم اداری: بانوان | آقایان

جدول سایزگیری مانتو شلوار زنانه برند بن بیگی
مانتو شلوار اداری 7
محیط کاری
آماده ارسال
ا قتصادی
مانتو-شلوار-اداری-5
محیط کاری
آماده ارسال
ا قتصادی
مانتو-شلوار-اداری-4
محیط کاری
آماده ارسال
ا قتصادی
مانتو شلوار اداری
مانتو شلوار اداری
محیط کاری
آماده ارسال
ا قتصادی
جدول سایزگیری مانتو شلوار زنانه برند بن بیگی
مانتو شلوار فرم اداری رنگ سورمه ای برند بن بیگی 001
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتوشلوار فرم اداری رنگ سورمه ای برند بن بیگی 003
مانتو شلوار فرم اداری رنگ سورمه ای برند بن بیگی 001
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو شلوار اداری رنگ قهوه ای برند بن بیگی 002
مانتو شلوار اداری رنگ قهوه ای برند بن بیگی 001
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو شلوار اداری سبز رنگ برند برند بن بیگی 0012
مانتو شلوار اداری سبز رنگبرند برند بن بیگی 001
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو شلوار فرم اداری یقه گرد بانتو دوزی رنگ سبز00111
مانتو شلوار فرم اداری یقه گرد بانتو دوزی رنگ سبز001
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو شلوار فرم اداری یقه انگلیسی رنگ طوسی خرج کار آبی پارچه بزیاق0011
مانتو شلوار فرم اداری یقه انگلیسی رنگ طوسی خرج کار آبی پارچه بزیاق001
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو شلوار فرم اداری بانتو دوزی رنگ مشکی پارچه بزیاق0011
مانتو شلوار فرم اداری بانتو دوزی رنگ مشکی پارچه بزیاق001
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو شلوار فرم اداری یقه انگلیسی مغزی دوزی طلایی رنگ مشکی پارچه بزیاق0011
مانتو شلوار فرم اداری یقه انگلیسی مغزی دوزی طلایی رنگ مشکی پارچه بزیاق001
تحویل زماندار
محیط کاری

فرم اداری مردانه

کت شلوار مردانه |  جلیقه  |  پیراهن مردانه

جدول-سایز-شلوار-کلاسیک-بن-بیگی1
شلوار اداری فاستونی مردانه
تحویل زماندار
جدول-سایز-شلوار-کلاسیک-بن-بیگی1
suit-trousers-{benbeygi.com}
تحویل زماندار
جدول-سایز-شلوار-کلاسیک-بن-بیگی1
suit-trousers-{benbeygi.com}8
تحویل زماندار
جدول-سایز-شلوار-کلاسیک-بن-بیگی1
suit-trousers-{benbeygi.com}9.
تحویل زماندار
جدول-سایز-شلوار-کلاسیک-بن-بیگی1
suit-trousers-{benbeygi.com}2
آماده ارسال
ا قتصادی
پوستر بن بیگی
suit-trousers-{benbeygi.com}7
تحویل زماندار
جدول-سایز-شلوار-کلاسیک-بن-بیگی1
suit-trousers-{benbeygi.com}11
تحویل زماندار
جدول-سایز-شلوار-کلاسیک-بن-بیگی1
suit-trousers-{benbeygi.com}4
تحویل زماندار
جدول-سایز-شلوار-کلاسیک-بن-بیگی1
suit-trousers-{benbeygi.com}3
تحویل زماندار
شلوار-فاستونی-بن-بیگی-0022
شلوار-فاستونی-بن-بیگی-002
تحویل زماندار
شلوار-فاستونی-سرمه-ای-بن-بیگی-0033
شلوار-فاستونی-سرمه-ای-بن-بیگی-003
تحویل زماندار
شلوار-کتان-اداری-بن-بیگی-001
شلوار-کتان-اداری-بن-بیگی-001
تحویل زماندار

واحد لباس کار : صنعتی | رستورانی | بیمارستانی

عکس محصول پارچه کجراه
لباسکار-ابی-بلند با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
کاپشن شلوار کد 114
کاپشن شلوار کد 114
آماده ارسال
ا قتصادی
عکس محصول پارچه کتان
کاپشن شلوار کار
تحویل زماندار
محیط کاری
شومیز-پیشبند-کار-با-بن-بیگی-0011
شومیز-پیشبند-کار-با-بن-بیگی-001
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
کاپشن کار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
کاپشن-کار-با-بندوز
کاپشن کار با بندوز1
تحویل زماندار
محیط کاری
کاپشن کار زنگ مشکی قرمز قاپک دار برند بن بیگی1
کاپشن کار زنگ مشکی قرمز قاپک دار برند بن بیگی2
تحویل زماندار
محیط کاری
آستین-مانتوفرم-اداری-ترکیبی.jpg11
مانتو-شلوار-اداری-ترکیبی
تحویل زماندار
محیط کاری
کفش-چرم-با-بن-پوش-4559166464
آماده ارسال
ا قتصادی
کاپشن-زرد-ابی2 با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو-کار-زنانه-با-بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کتان
کاپشنکار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
کاپشن-شلوار-کار-سرمه-ای-آبی-با-بندوز
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
مانتو کار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
کفش-ایمنی-ساق-بلند--بن-بیگی-6465
کفش-ایمنی-ساق-بلند--بن-بیگی-64565
آماده ارسال
کفش-ایمنی-آفاق-ساق-بلند-irg
کفش-ایمنی-آفاق-ساق-بلند-ir
آماده ارسال
ا قتصادی
کفش-چرم-با-بن-پوش-45566951464
کفش-چرم-با-بن-پوش-45578966464
آماده ارسال
ا قتصادی
کاپشن-شلوار-کار-با-بندوز-001
کاپشن-شلوار-کار-با-بندوز-0011
آماده ارسال
ا قتصادی
محیط کاری
کاپشن-زرد-طوسی-با-بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو کار طوسی روشن مغزی دوزس برند بن بیگی2
مانتو کار طوسی روشن مغزی دوزی برند بن بیگی
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو کار سبز تیره خرج کار سفید238321ش
مانتو کار سبز تیره خرج کار سفید23832
تحویل زماندار
محیط کاری
کفش ایمنی ساق دار کد120
کفش ایمنی ساق دار کد120
آماده ارسال
عکس محصول پارچه کجراه
کاپشن کار با بندوز
تحویل زماندار
محیط کاری
دوبنده-مشکی-قرمز-با-بندوز12
دوبنده-مشکی-قرمز-با-بندوز1
آماده ارسال
ا قتصادی

لباس کار رستورانی

پیراهن | کلاه | پیشبند

پیراهن آشپزی2
پیراهن آشپزی
تحویل زماندار
محیط کاری
عکس محصول پارچه کجراه
پیراهن آشپزی
تحویل زماندار
محیط کاری
جلیقه آشپزی برند بن بیگی طرح بته جقه
مانتو کار طرح بته جقه برند بن بیگی
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو کار طرح بته جقه برند بن بیگی
جلیقه آشپزی برند بن بیگی طرح بته جقه
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-سر-آشپزی-برند-بن-بیگی-001
پیراهن سر-آشپزی-برند-بن-بیگی-0013
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن آشپزی برند بن بیگی02
پیراهن-آشپزی-برند-بن-بیگی-001
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو-شلوار-کار-جلو-بسته-بن-بیگی-0101
مانتو-شلوار-کار-جلو-بسته-بن-بیگی-001
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-آشپزی-زنانه-طرح-ترکیه-با-بندوز-0011
پیراهن-آشپزی-زنانه-طرح-ترکیه-با-بندوز-001
تحویل زماندار
محیط کاری
ست-کافی-شاپی-بن-بیگی0032
ست-کافی-شاپی-بن-بیگی
تحویل زماندار
محیط کاری
VIP
پیراهن-آشپزی-سایز-بزرگ-با-بندوز-0011
تحویل زماندار
محیط کاری
کجراه-زرین-پود-کد22-شیری
لباس-اشپزی-سه-خط-با-بندوز
آماده ارسال
محیط کاری
کجراه-زرین-پود-کد37-لیمویی
مانتو-کار-با-بندوز-452
تحویل زماندار
محیط کاری

لباس کار بیمارستانی

اسکراب | روپوش | کلاه

جدول سایز مردانه بن بیگی
لباس بیمارستانی زنانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی
جدول سایزگیری مانتو شلوار زنانه برند بن بیگی
لباس بیمارستانی زنانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی
پوستر بن بیگی
لباس بیمارستانی زنانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی
پوستر بن بیگی
لباس بیمارستانی مردانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی
جدول سایزگیری مانتو شلوار زنانه برند بن بیگی
لباس بیمارستانی مردانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی
جدول سایزگیری مانتو شلوار زنانه برند بن بیگی
لباس بیمارستانی زنانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی
جدول سایزگیری مانتو شلوار زنانه برند بن بیگی
بیمارستانی زنانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی
جدول سایزگیری مانتو شلوار زنانه برند بن بیگی
بیمارستانی زنانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی
پوستر بن بیگی
بیمارستانی زنانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی
جدول سایز مردانه بن بیگی
بیمارستانی زنانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی
جدول سایز مردانه بن بیگی
بیمارستانی زنانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی
جدول سایزگیری مانتو شلوار زنانه برند بن بیگی
بیمارستانی مردانه
آماده ارسال
محیط کاری
ا قتصادی

واحد کیف و کفش چرم

کیف و کفش چرم

زنانه | مردانه | اداری

کیف چرم مردانه اداری سگکدار کد 01FA-423-237
کیف چرم مردانه اداری سگکدار کد FA-423-23725
آماده ارسال
محیط کاری
کیف دوشی چرم
کیف دوشی دسته دار چرم FA-731-23032
آماده ارسال
محیط کاری
کیف دوشی چرمی اسپرت کد FA-713-23028
آماده ارسال
محیط کاری
کیف دوشی چرم قفل دار اسپرت کد FA-711-23023
کیف دوشی چرم قفل دار اسپرت کد FA-711-23023
آماده ارسال
محیط کاری
کیف دوشی چرم مگنتی کد FA-721-23022
کیف دوشی چرم مگنتی کد FA-721-23022
آماده ارسال
محیط کاری
کیف چرم مشکی
کیف دوشی بنددار چرم طبیعی کد FA-724-23020
آماده ارسال
محیط کاری
کیف چرم دوشی
کیف دوشی چرم اسپرت کد FA-715-23017
آماده ارسال
محیط کاری
کیف چرم مشکی
کیف دوشی اسپرت دیپلمات چرم کد FA-716-23016
آماده ارسال
محیط کاری
کیف دوشی زنانه و مردانه اسپرت کد FA-712-23013
کیف دوشی زنانه و مردانه اسپرت کد FA-712-23013
آماده ارسال
محیط کاری
کیف دوشی دیپلمات چرم کد FA-717-23005
کیف دوشی دیپلمات چرم کد FA-717-23005
آماده ارسال
محیط کاری
کیف دوشی چرمی زیپ دار کد FA-718-23002
کیف دوشی چرمی زیپ دار کد FA-718-23002
آماده ارسال
محیط کاری
کیف دوشی زنانه سایز کوچک کد FA-726-22999
کیف دوشی زنانه سایز کوچک کد FA-726-22999
آماده ارسال
محیط کاری

در هر شغلی موفق میشوید اگر لباس مناسب آن را بپوشید

خدمات بن بیگی

هر روز به دنبال ارایه خدمات بیشتر جهت کسب رضایت مشتریان عزیزمان هستیم

خرسندیم که از سال 1391 در خدمت شما هستیم

کانال فروش

فروش مستقیم | همکاری در فروش

فروش سازمانی | تک | عمده | سفارشی دوزی

ساخت سرزمین پرشیا تولیدی و طراحی لباس با بن بیگی 12 سال سابقه درخشان بهترین های ایران مشتری ما هستند

ساخت سرزمین پرشیا

تولیدی و طراحی لباس با بن بیگی

12 سال سابقه درخشان

بهترین های ایران مشتری ما هستند

رویه ارسال و تحویل کالا

ارسال به ایران ، عراق ، دبی

عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت ها جواز کسب | فاکتور رسمی | گواهی ارزش افزوده | ضمانت حسن انجام کار | رزومه عالی | مفاصا بیمه

عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت ها

جواز کسب | فاکتور رسمی | گواهی ارزش افزوده | ضمانت حسن انجام کار | رزومه عالی | مفاصا بیمه