تمامی کالا هایی که در این دسته بندی ارایه میشود در زمینه لباس کار رستورانی و کافیشاپی برای آقایان و بانوان که شامل انواع پیراهن سر آشپز، اپرون یا پیشبند، پیشبند نیمه، لباس باریستا، لباس سالنکار، لباس پیشخدمت، لباس ظرف شور، پاپیون، دستکش و کلاه کار میباشد و توسط فروشگاه اینترنتی مد و لباس بن بیگی ارایه میشود[برای مطالعه مقاله در زمینه لباس کار رستورانی کلیک کنید]

5.00 out of 5
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
۳۸,۰۰۰ هزار تومان
۳۸,۰۰۰ هزار تومان
۳۸,۰۰۰ هزار تومان
4.00 out of 5
۲۹,۰۰۰ هزار تومان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

لباس آشپزی و کافی شاپی

لباس کار آشپزی کد ۱۰۵

۵۲ هزار تومان

لباس آشپزی و کافی شاپی

لباس کار آشپزی کد ۱۰۶

۴۹ هزار تومان

لباس آشپزی و کافی شاپی

لباس کار آشپزی کد ۱۰۴

۴۱ هزار تومان

لباس آشپزی و کافی شاپی

لباس کار آشپزی کد ۱۰۲

۴۴ هزار تومان

لباس آشپزی و کافی شاپی

لباس کار آشپزی کد ۱۰۱

۵۴ هزار تومان

دستکش کار و کلاه کار و لوازم کار

کلاه آشپزی کد ۴۰۸۱

۲۴ هزار تومان

دستکش کار و کلاه کار و لوازم کار

کلاه آشپزی کد ۴۰۸۰

۲۴ هزار تومان

دستکش کار و کلاه کار و لوازم کار

کلاه آشپزی کد ۴۰۷۶

۲۴ هزار تومان

لباس آشپزی و کافی شاپی

لباس کار پیش بند آشپزی کد ۱۰۷

۲۹ هزار تومان

لباس آشپزی و کافی شاپی

لباس کار پیش بند آشپزی کد ۱۰۷

۲۹ هزار تومان

جهت مشاوره با شماره 09190158002 تماس بگیرید رد کردن