دپارتمان فروش همکارانه

 

پذیرش سفارشات عمده 

تامین سفارشات و محصولات از انبار عمده برای بوتیک داران و مزون داران عزیز.

امکان طراحی مدل اختصاصی شما 

امکان طراحی اختصاصی همراه با نمونه گیری و تولید عمده با توجه به طرح اختصاصی شما.

همکاری به عنوان تولید کننده برای واسطه های فروش

تولید و تامبن محصول برای واسطه های فروش 

جذب و همکاری با بازاریابان 

همکاری با بازاریابان