عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت ها

جواز کسب | فاکتور رسمی | گواهی ارزش افزوده | ضمانت حسن انجام کار  رزومه عالی | مفاصا بیمه

عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت ها جواز کسب | فاکتور رسمی | گواهی ارزش افزوده | ضمانت حسن انجام کار | رزومه عالی | مفاصا بیمه

دارای جواز کسب از اتحادبه پوشاک و کسب و کار های اینترنتی

شرکت بن بیگی بصورت رسمی در سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده می باشد و می تواند بر روی فاکتور مشتریان گرامی خدمات ارزش افزوده ارائه دهد

شرکت بن بیگی بصورت رسمی در سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده می باشد و می تواند به مشتریان گرامی فاکتور رسمی نیز ارائه کند

شرکت بن بیگی در قرارداد های بزرگ برای تضمین حسن انجام کار قابلیت ارائه و دریافت ضمانت نامه های معتبر از بانک ها را دارد

شرکت بن بیگی قرارداد های بزرگی در رزومه خود دارا می باشد مانند :

فروشگاه های زنجیره ای رفاه – راه آهن جمهوری اسلامی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت نفت و …