خدمتی دیگر از شرکت بن بیگی برای ثبت سفارش شما  از طریق تماس از بن بیگی با شما بنابراین اگر تمایل دارید برای ثبت سفارشتان کارشناسان بن بیگی با شما تماس بگیرند میتوانید شماره خود را ثبت کنید

سرویس با من تماس بگیرید در واقع درخواست تماس از کارشناسان بن بیگی میباشد بدین صورت که *شماره تلفن همراه* خود را ترجیجا متصل به واتساپ و نام نماینده سازمان و نام سازمان خود را در فرم زیر وارد می نمایید و لطفا شکیبا باشید تا کارشناسان ما بابت بررسی صورت سفارش لباستان با شما تماس بگیرند

در صورتی که لازم میدانید قبل از تماس با شما کارشناسان ما را از شرایط ویژه ای مانند ساعات خاص تماس با شما یا شرایط خاص سفارشتان در جریان بگذارید میتوانید آن را در قسمت توضیحات تکمیلی وارد نمایید.

فرم ثبت اطلاعات مشتری

  • لطفا فرم زیر را پر کنید

  • (ترجیحا متصل به واتساپ و قابل پاسخ بودن تماس تلفنی)