مرجوعی و تعویض بندوز

 

آسودگی خاطر و رضایت‌مندی مشتریان همواره از اولویت‏‌های شرکت طراحی لباس فرم و لباس کار بندوز بوده است و ما در این راستا می‏‌کوشد تا هر سفارش در شرایط مطلوب و مورد انتظار به دست مشتری برسد.

و در همین راستا خدماتی را به عنوان مشتری مداری برای مشتریان عزیز فراهم نموده است

کارشناسان بن بگی هنگام ارسال مرسوله صحت سلامت بسته ارسالی را بررسی می نمایند ولی مشتریان باید هنگام تحویل بسته از صحت بسته ارسالی اطمینان حاصل فرمایند در صورت بروز هر گونه مشکل با شرکت

تماس گرفته و کارشناسان ما را در جریان مورد پیش آمده قرار دهند

تعویض نمودن کالا یعنی جابجایی کالا  با  دیگر محصولات فروشگاه بن بیگی که باید در مدت 3 روز کاری انجام شود

مرجوع نمودن کالا یعنی دریافت کالا و باز پرداخت مبلغ به مشتری که زمان مرجوعی باید کمتر از 3 روز کاری باشد و همچنین مبلغ از زمان تحویل کالا تا 3 روز کاری به حساب شما عودت داده میشود

مرجوع یا تعویض نمودن کالا تنها درصورتی امکان پذیر است که کالا مورد استفاده قرار  نگرفته باشد و هیچ  اثری از استفاده روی محصول  نباشد