نماد های بین المللی شستشو و خشکشویی لباس

مفهوم علائم بین‌المللی شست و شو

 

این نمادهای مراقبت تصویری به شرح زیر میباشد

 

مفهوم نماد تشت با شمارای که درون آن است بیانگر نحوه ی شستن آن است که می‌توان آن را

با دست یا به وسیله‌ی ماشین شست و شماره داخل تشت نمایان گر درجه‌ی حرارت آب بر حسب

سانتی گراد است

نماد شست و شو با یک نوار (یک خط در زیر نماد) نشان دهنده یک فرایند شستشوی ملایم

است شماره داخل تشت حداکثر دمای شست و شو را نشان می دهد، به عنوان مثال در اینجا

40 درجه است

 

نماد شست و شو با دو نوار(دو خط زیر نماد) نشان دهنده یک شست و شوی بسیار خفیف و

چرخش ملایم است. شماره داخل تشت حداکثر دمای شست و شو را نشان می دهد، به عنوان

مثال در اینجا 40 درجه است

عکس دست در داخل تشت، نمایانگر آن است که لباس را باید فقط با دست شست نه به وسیله

ماشین

عکس یک مثلث، نمایانگر آن است که می‌توان از مایع سفید کننده استفاده کرد

 

مثلثی با خطوط مورب در داخل آن نشان دهنده نوع سفید کننده است در این موارد از سفید کننده

ای که کلر ندارد استفاده کنید

  اگر بر روی نماد مثلث یک ضربدر قرار دارد از سفید کننده استفاده نکنید. چه سفید کننده کلردار و

چه اکسیژن دار برای از بین بردن لکه ها از روش دیگری استفاده کنید

خشک کردن لباس

در مورد چگونگی خشک کردن لباس علائمی وجود دارد. این علائم، بهترین طریقه خشک کردن لباس

را نشان می‌دهند

 

   این نماد بیانگر خشک کردن روی بند یا طناب میباشد                                     
این نماد بیانگر خشک کردن بدون آنکه بچلانید میباشد
این نماد بیانگر خشک کردن روی سطح مسطحی میباشد
این نماد بیانگراین است که می‌توان با چرخاندن در ماشین

لباس شویی، آن را خشک کرد

این نماد بیانگراین است که می‌توان با چرخاندن در ماشین

لباس شویی، آن را خشک کرد اما با دمای پایین

 

این نماد بیانگراین است که می‌توان با چرخاندن در ماشین

لباس شویی، آن را خشک کرد اما با خشکن چرخشی معمولی

 

 

این نماد بیانگراین است که نمی‌توان با چرخاندن در ماشین

لباس شویی، آن را خشک کرد استفاده

این نماد بیانگر خشک کردن در سایه میباشد

 

این نماد بیانگر خشک کردن روی بند در سایه میباشد

این نماد بیانگر خشک کردن روی سطح مسطح در سایه

میباشد