تخفیف داغ زماندار چیست

هنگامی که تایمر در حال کار میباشد تعدادی محصول از دسته بندی های مختلف بصورت رندوم شامل تخفیف میشود و پس از اتمام زمان تعدادی محصول دیگر جایگزین میشود.

این تخفیف همگانی است.

تخفیف ویژه: تخفیف ویژه برای خوزستان های عزیز بن تخفیف ۲۵ هزار تومانی خرید از بن بیگی

لیست تخفیف داغ

حراج!
۹۵۰ هزار تومان ۸۹۰ هزار تومان
حراج!
۹۵۰ هزار تومان ۸۹۰ هزار تومان
حراج!
۹۵۰ هزار تومان ۸۹۰ هزار تومان
حراج!
۵۶۸ هزار تومان ۵۴۸ هزار تومان
حراج!
۵۶۸ هزار تومان ۵۴۸ هزار تومان
حراج!
۵۶۸ هزار تومان ۵۴۸ هزار تومان

کاتالوگ