جدیدترین مدل های مانتوفرم مناسب برای لباس پرسنل آژانس هواپیمایی و فروشگاه های زنجیره ای با طراحی اختصاصی شرکت بندوز(مشاهده فتو کلیپ)

مانتو فرم اداری بندوز(بن بیگی)360
تحویل زماندار
مانتو فرم اداری بندوز(بن بیگی)360
۱۱,۸۲۶,۵۰۰ ریال۱۶,۵۸۴,۰۰۰ ریال
مانتو-شلوار-اداری-با-بندوز-کد-111
تحویل زماندار
۱۱,۸۲۶,۵۰۰ ریال۱۶,۵۸۴,۰۰۰ ریال
مانتو فرم اداری شومیز دار
تحویل زماندار
مانتو فرم اداری شومیز دار
۱۱,۶۸۴,۰۰۰ ریال۱۵,۸۳۴,۰۰۰ ریال
مانتو فرم بغل دکمه خور
تحویل زماندار
مانتو فرم بغل دکمه خور
تحویل زماندار
۱۱,۸۲۶,۵۰۰ ریال۱۶,۵۸۴,۰۰۰ ریال
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو فرم اداری بندوز(بن بیگی)
تحویل زماندار
مانتو فرم اداری بندوز(بن بیگی)
۱۱,۶۸۴,۰۰۰ ریال۱۵,۸۳۴,۰۰۰ ریال
سارافون شلوار شومیز سبز با بن بیگی
تحویل زماندار
محیط کاری
جدول-سایزگیری-مانتو-شلوار-زنانه
مانتو فرم اداری با بندوز
تحویل زماندار
مانتو فرم اداری با بندوز
۱۱,۸۲۶,۵۰۰ ریال۱۶,۵۸۴,۰۰۰ ریال
مدل شلوار اداری با خرجکار سارافن سفید کد 386
تحویل زماندار
جدول-سایزگیری-مانتو-شلوار-زنانه
۱۴,۹۴۶,۵۰۰ ریال۲۰,۴۲۹,۰۰۰ ریال
مدل شلوار اداری با خرجکار سارافن قرمز کد 386
تحویل زماندار
جدول-سایزگیری-مانتو-شلوار-زنانه
۱۷,۸۰۴,۰۰۰ ریال۲۳,۲۴۹,۰۰۰ ریال
مدل مانتو و شلوار اداری فیونا چهارتیکه 360
تحویل زماندار
مدل مانتو و شلوار اداری فیونا چهار تیکه 360
۱۵,۸۰۶,۵۰۰ ریال۲۰,۷۲۴,۰۰۰ ریال
مدل مانتو و شلوار اداری مغزی فیروزه ای 220
تحویل زماندار
مدل مانتو و شلوار اداری مغزی فیروزه ای 220
۱۲,۷۴۹,۰۰۰ ریال۱۷,۵۶۶,۵۰۰ ریال
مدل مانتو و شلوار اداری یقه انگلیسی کد 207
تحویل زماندار
مدل مانتو و شلوار اداری یقه انگلیسی کد 207
۱۱,۹۶۹,۰۰۰ ریال۱۶,۷۸۶,۵۰۰ ریال