جدیدترین مدل های مانتوفرم مناسب برای لباس پرسنل آژانس هواپیمایی و فروشگاه های زنجیره ای با طراحی اختصاصی شرکت بندوز(مشاهده فتو کلیپ)