مدل های ارایه شده در این دسته بندی مدل های مانتو کتی زنانه که برای محیط های رسمی و نمایشگاهی میباشد توسط شرکت طراحی لباسفرم بندوز

مانتو-شلوار-اداری-فاستونی-بندوز-452
تحویل زماندار
یقه-مانتو-اداری-فاستونی-کد-453
۱۱,۶۸۴,۰۰۰ ریال۱۵,۸۳۴,۰۰۰ ریال
مانتو-شلوار-اداری-سبز-با-بن-بیگی
تحویل زماندار
محیط کاری
مانتو-شلوار-اداری-سبز-با-بن-بیگی
مانتو فرم اداری فاستونی با بندوز
تحویل زماندار
عکس محصول پارچه فاستونی
۱۳,۰۲۳,۵۰۰ ریال۱۶,۹۴۴,۰۰۰ ریال
مانتو فرم اداری فاستونی با بندوز
تحویل زماندار
مانتو فرم اداری فاستونی با بندوز
۱۳,۰۲۳,۵۰۰ ریال۱۶,۹۴۴,۰۰۰ ریال
مانتو-شلوار-اداری-قرمز-با-بن-بیگی
تحویل زماندار
محیط کاری
جدول-سایزگیری-مانتو-شلوار-زنانه
مانتو-شلوار-اداری-لیمویی-با-بن-بیگی
تحویل زماندار
محیط کاری
جدول-سایزگیری-مانتو-شلوار-زنانه
مانتو فرم کتی با بندوز
تحویل زماندار
مانتو فرم کتی با بندوز
۱۱,۸۱۹,۰۰۰ ریال۱۵,۹۹۹,۰۰۰ ریال
مانتو اداری کرپ با بندوز
تحویل زماندار
مانتو اداری کرپ با بندوز
۱۱,۹۸۴,۰۰۰ ریال۱۶,۱۳۴,۰۰۰ ریال
مانتو فرم اداری کرپ بندوز
تحویل زماندار
مانتو فرم اداری کرپ بندوز
۱۱,۹۶۹,۰۰۰ ریال۱۶,۱۴۹,۰۰۰ ریال