لباس کار صنعتی

کالاهای که در این دسته بندی قرار دارند در گروه شلوار کار ساده ، شلوار کار شش جیب، شلوار کار دو جیب قرار میگیرند و توسط شرکت بن بیگی اراِیه میگردد.