معرفی مقنعه مدل دار برند بن بیگی

این قسمت جهت نمایش انواع مدل های دسته مقنعه مدل دار و عموما سایز نرمال 90 سانتی متر  در مدل های [مقنعه کرواتی]، [مقنعه پفی]، [مقنعه نیم دراپه]، [مقنعه دراپه رز]، [مقنعه کویتی]، [مقنعه شال دار]، [مقنعه تلدار] در سایت بن بیگی میباشد.

 

مقنعه کرواتی دو رنگ حریر بندوز
آماده ارسال
3مقنعه-با-بندوز
مدل مقنعه پفی کرواتی ساده
آماده ارسال
جدول سایز مقنعه با بن بیگی
۴,۱۲۰,۰۰۰ ریال۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال
مدل مقنعه تل سر خود کرپ دو درز
آماده ارسال
جدول سایز مقنعه با بن بیگی
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال
مدل مقنعه دراپه قیطون دوزی کرپ
ا قتصادی
محیط کاری
آماده ارسال
جدول سایز مقنعه با بن بیگی
۴,۱۶۳,۷۵۰ ریال۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال
مدل مقنعه دراپه رز
ا قتصادی
محیط کاری
آماده ارسال
1مقنعه-با-بندوز
۴,۱۶۴,۱۲۵ ریال۴,۵۵۹,۳۷۴ ریال
مدل مقنعه شال تل سر خود کرپ
آماده ارسال
مقنعه شال تل سر خود با بندوز
۴,۰۳۱,۷۵۰ ریال۴,۳۸۴,۵۰۰ ریال
مقنعه نیم دراپه رنگ قرمز مشکی
آماده ارسال
1مقنعه-با-بندوز
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال
مدل مقنعه تل سر خود بروجرد
آماده ارسال
2مقنعه-با-بندوز
۴,۰۲۵,۲۰۰ ریال۴,۴۱۰,۵۲۰ ریال
مدل مقنعه کویتی اداری
آماده ارسال
جدول سایز مقنعه با بن بیگی
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال۴,۵۵۹,۳۷۴ ریال
مقنعه مدارس با بندوز 1025x1024
تحویل زماندار
جدول سایز مقنعه با بن بیگی

جهت برگشت به تمامی مقنعه ها کلیک کنید

بازگشت
لیبل برند بن بیگی
با پر کردن فرم نظرسنجی به ما کمک کنید تا در ارائه خدماتی بهتر تلاش کنیم

فرم درخواست تماس با من

راهنمای فرم

⚫ این فرم جهت درخواست شما از کارشناسان ما برای برقراری تماس می باشد

⚫ در اولین روز کاری و در ساعت اداری منتظر تماس ما باشید

⚫ فیلد های دارای * الزامی می باشند