معرفی شلوار کار کمر پشت کش چهار جیب برند بن بیگی

پر فروش ترین مدل شلوار کار میباشد

این برچسب زیر مجموعه دسته لباس سپس دسته لباس کار سپس دسته شلوار کار سپس شلوار کار مدل شش جیب در سایت بن بیگی میباشد.

کاربرد

شلوار کار از برند بن بیگی تولید شده از پارچه ترگال ، کجراه ، کتان و با دوخت صنعتی قابل استفاده در محیط های صنعتی و کار میباشد.

شلوار-کار-با-بندوز-00531
تحویل زماندار
شلوار-کار-با-بندوز-0052312
تحویل زماندار
شلوار-کار-با-بندوز-00523132
تحویل زماندار
شلوار-کار-با-بندوز-0051
تحویل زماندار
شلوار-کار-پشت-کمر-کش-دار-با-بندوز-005
تحویل زماندار
شلوار-کار-پشت-کمر-کش-دار-با-بندوز-0055