معرفی دسته پیشبند صنعتی ضدآب برند بن بیگی

پیشبند ضدآب مورد انتخاب کار هایی است که با آب و شستشو سروکار دارند.

این دسته بندی زیر مجموعه دسته لباس سپس لباس کار سپس لباس کار صنعتی سپس پیشبند صنعتی سپس پیشبند صنعتی ضدآب جنس پارچه شمعی میباشد و محتویات آن شامل کالا از انواع مدل های پیشبند صنعتی با پارچه شمعی با تنوع رنگی بالا و دوخت عالی در فروشگاه اینترنتی بن بیگی با قابلیت خرید اینترنتی و خرید حضوری و خرید سازمانی ارایه میگردد.

کاربرد

پیشبند صنعتی ضدآب برند بن بیگی مورد استفاده در محیط های کاری جهت محافظت از قسمت پیش بدن و لباس پوشیده است در زیر آن است از آب و خیس شدن است.

پیشبند-سفید-ضد-آب-برند-بن-بیگی-001
تحویل زماندار
محیط کاری
فری-سایز-بن-بیگی
پیشبند-ضد-آب-سرخ-آبی-برند-بن-بیگی-001
تحویل زماندار
محیط کاری
پیشبند-ضد-آب-سرخ-آبی-برند-بن-بیگی-0021
پیشبند-ضد-آب-برند-بن-بیگی-0042
تحویل زماندار
محیط کاری
پیشبند-ضد-آب-برند-بن-بیگی-002
پیشبند-شمعی-طرحدار-با-بندوز-001
آماده ارسال
محیط کاری
پوستر-بن-بیگی-1400
پیشبند شمعی با بندوز
آماده ارسال
ا قتصادی
فری-سایز-بن-بیگی
پیش بند آشپزی کد 107
آماده ارسال
محیط کاری
پیش بند آشپزی کد 107
پیش بند آشپزی کد 107
آماده ارسال
محیط کاری
پوستر-بن-بیگی-1400