معرفی کاپشن شلوار کار پارچه جین برند بن بیگی

این برچسب زیر مجموعه دسته لباس دسته لباس کار سپس دسته کاپشن شلوار صنعتی سپس جنس جین در سایت بن بیگی میباشد.

کاربرد

کاپشن شلوار صنعتی پارچه جین بیشتر مورد استفاده پرسنلی میباشد که در زمین برق فعالیت میکنند مانند پرسنل اداره برق و همچنین کارگرانی که با گدازه های آتش سر و کار دارند و امکان رسیدن آتش به پوست شخص را داشته باشد مناسب است

کاپشن-شلوار-لی-با-بندوز-002
تحویل زماندار
محیط کاری
کاپشن-شلوار-لی-با-بندوز-002
۵,۴۴۱,۱۰۰ ریال۶,۱۹۵,۰۰۰ ریال
کاپشن-شلوار-کار-جین-با-بندوز-001
آماده ارسال
محیط کاری
کاپشن-شلوار-کار-جین-با-بندوز-0011