لباس-اشپزی-سه-خط-با-بندوز
آماده ارسال
محیط کاری
کجراه-زرین-پود-کد22-شیری
۷,۲۱۶,۱۲۵ ریال۸,۳۵۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-سفید-استین-بلند-3
تحویل زماندار
محیط کاری
1کالیته-ترگال
۴,۸۰۶,۳۷۵ ریال۵,۸۳۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-خاکی-استین-بلند
تحویل زماندار
محیط کاری
کالینه-ترگال
۴,۴۶۵,۱۲۵ ریال۵,۵۶۷,۶۲۵ ریال
پیراهن-ده-دکمه-زنانه-سبز
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-ده-دکمه-زنانه-صورتی
پیراهن-اشپزی-دو-ردیف-دکمه-استین-کوتاه-یقه-قرمز
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-سفید-استین-بلند-باشلوار
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۲۲۶,۳۷۵ ریال۶,۲۵۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-دو-ردیف-دکمه-لبه-قرمز
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۶۹۳,۶۲۵ ریال۶,۶۷۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-سرمه-ای-استین-بلند
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-سفید-مشکی-استین-بلند
۵,۲۷۳,۶۲۵ ریال۶,۲۵۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-مشکی-استین-بلند
تحویل زماندار
محیط کاری
۶,۵۳۳,۶۲۵ ریال۶,۶۷۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-طوسی-قزمز-استین-بلند-
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-طوسی-سفید-استین-بلند-
۶,۵۳۳,۶۲۵ ریال۶,۶۷۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-صورتی-استین-بلند-
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-قرمز-استین-بلند
۵,۲۲۶,۳۷۵ ریال۶,۲۵۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-استین-کوتاه-مدل-دار-سرمه-ای
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-اشپزی-استین-کوتاه-مدل-دار
۴,۹۹۵,۳۷۵ ریال۵,۹۰۸,۸۷۵ ریال
پیراهن-ده-دکمه-زنانه-بادمجانی
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۳۰۵,۱۲۵ ریال۶,۴۰۷,۶۲۵ ریال
پیراهن-با-پیشبند-نیمه-راه-راه
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۶۹۳,۶۲۵ ریال۶,۶۷۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-مشکی-استین-بلند2
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-زرشکی-جیب-طرح-دار-استین-بلند
۶,۱۱۳,۶۲۵ ریال۶,۴۰۷,۶۲۵ ریال
پبراهن-اشپزی-ده-دکمه-سبز-استین-کوتاه
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-ده-دکمه-سرمه-ای-با-خرجکار-کله-غاری-استین-کوتاه
پیراهن-شلوار-سفید-زرشکی
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۷۲۵,۱۲۵ ریال۶,۸۲۷,۶۲۵ ریال
پیراهن-ده-دکمه-سفید-استین-کوتاه-با-پیشبند
تحویل زماندار
محیط کاری

پیراهن آشپزی

ست آشپزی کد 9499

۵,۲۲۶,۳۷۵ ریال۶,۲۵۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-سفید-دکمه-قرمز-استین-کوتاه
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-ده-دکمه--سرمه-ای-یقه-زرشکی-استین-کوتاه
پیراهن-ده-دکمه-آبی-نفتی--استین-کوتاه
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-ده-دکمه-فیلی-استین-کوتاه
۵,۳۰۵,۱۲۵ ریال۶,۴۰۷,۶۲۵ ریال
پیراهن-ده-دکمه-فیلی--مشکی-استین-کوتاه
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-ده-دکمه-مشکی-زرشکی-استین-کوتاه
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-اشپزی-ده-دکمه-مشکی-دکمه-قرمز
۵,۶۹۳,۶۲۵ ریال۶,۶۷۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-مشکی-یقه-قرمز
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-ده-دکمه-قرمز-جیب-مدلدار-استین-کوتاه
۶,۱۱۳,۶۲۵ ریال۷,۰۹۰,۱۲۵ ریال
ست-آشپزی پیراهن پیسبند کلاه
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۶۴۶,۳۷۵ ریال۶,۶۷۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-استین-بلند-مغزپسته-ای
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-اشپزی-استین-بلند-مشکی
۵,۳۰۵,۱۲۵ ریال۶,۴۰۷,۶۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-بغل-دکه-خور-استین-کوتاه--یاسی
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-اشپزی-بغل-دکه-خور-استین-کوتاه--فیلی
۵,۳۰۵,۱۲۵ ریال۶,۴۰۷,۶۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-دو-ردیف-دکمه-خور-مشکی
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۲۷۳,۶۲۵ ریال۶,۲۵۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-سفید-ساده-استین-کوتاه
تحویل زماندار
محیط کاری
۴,۸۰۶,۳۷۵ ریال۵,۸۳۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-سفید-ساده-استین-کوتاه1
تحویل زماندار
محیط کاری
۵,۲۲۶,۳۷۵ ریال۶,۲۵۰,۱۲۵ ریال
پیراهن-اشپزی-استین-سه-رب-خرجکار-دار-سفید
تحویل زماندار
محیط کاری
پیراهن-اشپزی-استین-سه-رب--خرجکار-دار-زرشکی
در انبار موجود نمی باشد