تماس بگیرید

  • مشاوره در تلگرام
  • پارچه نرم و لطیف
  • قابل شستشو
  • بدون رنگ پریدگی خرجکار
  • امکان گلدوزی و چاپ روی لباس
  • دوخت عالی و پارچه اعلا بصورت سری دوزی و سفارشی دوزی از یک دست تا ده هزار دست با بندوز