۰ ریال

  • مشاوره در تلگرام
  • کت و شلوار با پارچه گاباردین دیپلمات(بروکرز)یک سانت 45-55(45% پشم)مطهری
  • دوخت عالی
  • پارچه اعلا
  • تولید به تعداد نامحدود
  • پیراهن مردانه ست موجود دارد
  • سفارش دوخت با پارچه های دیگر هم قبول میگردد
  • برای درخواست شلوار اضافه پیام دهید